Platina Price in Chennai
Bajaj Platina

Platina 100

Starting At Rs. 49,101/-
 Platina Models

Platina 110

Starting At Rs. 51,194/-
Platina Models
Get in Touch

Contact Us

Head Office

623, Thousand Lights, Anna Salai, Chennai - 600006

Phone

+91 95000 80040

E-mail

crm@khivrajauto.com